Els cursos de la Fundació Dr. Antoni Esteve iniciaren el 2010 amb la desena edició dels Seminaris de formació sobre Com realitzar presentacions orals en biomedicina, que va tenir lloc a Palma de Mallorca el 26 i 27 de gener passats a la seu de GESMA (Gestió Sanitària de Mallorca). Novament, quatre professors es van encarregar de proporcionar les bases de la presentació oral abordant tant els aspectes estrictament científics del contingut com els formals referents a l’expressió verbal, la regulació de la veu o el llenguatge corporal.

D’això últim es van encarregar Roger Coma i Àlex Mañas, actor i director de teatre respectivament, mentre que els consells sobre el contingut científic de la presentació van recaure en María Isabel Martín, catedràtica de Farmacologia de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (a qui va substituir en aquesta ocasió Sergi Erill, de la Fundació Dr. Antoni Esteve), iElena Muñoz, metgessa de família a Maó i membre del Grup de Comunicació i Salut de la SEMFYC.

Un total de 23 alumnes van assistir a les dues jornades de treball en què es divideix el seminari. Les diferents sessions teòriques i exercicis de desinhibició van culminar en una presentació individual de cinc minuts en la qual posar-hi en pràctica tot l’aprenentatge adquirit. El curs va comptar amb la coordinació de Noemí Sansó i Estefanía Serratusell, de GESMA.