1r Premi: Activation and desensitization of presynaptic alpha2-adrenoceptors after inhibition of neuronal uptake by antidepressant drugs in the rat vas deferens

La Fundació Dr. Antoni Esteve començava l’any 1989 una nova activitat, els Premis d’Investigació, que amb caràcter bianual s’atorgarien al millor treball d’investigació farmacològica realitzat per autors espanyols i publicat en una revista científica. El comitè de selecció d’aquest primera convocatòria, format pels professors Gerhard Levy (Estats Units), Walter Osswald (Portugal) i Sergi Erill (Espanya),… 1989