Curs bàsic a distància sobre l’Aprenentatge Basat en Problemes

Els professionals de les ciències de la salut exerceixen sovint de docents en el seu àmbit de treball, ja sigui perquè reben als seus centres estudiants de grau o de postgrau o perquè s’hi du a terme docència de formació continuada. L’element primordial de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és l’aprenentatge que se centra en…

2001