Conflict of interest in science communication: More than a financial issue

Més enllà del finançament, els conflictes d’interès en la comunicació científica poden sorgir en situacions més quotidianes, per exemple, quan l’autor d’un manuscrit suggereix un amic per a una revisió o quan el director d’una revista té una predilecció especial pels articles dels seus col•legues. Virginia Barbour és editora en cap de PLoS Medicine, la…

2009