The genetics of drug addiction

En un procés addictiu intervenen tant l’ambient social en el qual s’integra la persona com els factors de vulnerabilitat individual, en què hi participen la personalitat i també el component genètic. Els avenços en investigació han permès identificar gens i vies implicats en el procés de l’addicció, donant lloc a la descripció de mecanismes moleculars…

2009