The 24th edition of these training seminars to provide the basic skills and techniques to write and publish scientific articles in health sciences was held on March 8-9 2012 at Hospital Doctor Peset (Valencia, Spain). Esteve Fernandez, editor of Gaceta Sanitaria from 2004 to 2010, and Ana Maria Garcia, editor of Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, conducted some twenty students the methodology of these training seminars based on the theoretical exposition and high involvement with exercises based on published articles. The edition was coordinated by Esther Almenar.

24a edició – València, 8 i 9 de març de 2012

Tot i que la publicació dels resultats en un article és una de les etapes més importants de tota investigació, la majoria dels plans d’estudi relacionats amb la biomedicina no contemplen la formació en matèria de redacció científica. Esteve Fernández, director de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia, i Ana María García, directora… 2012