1

Traducció al castellà de la guia internacional per a la presa de decisions sobre salut basades en l’evidència científica

FDAE informa cat

 

  • Es tracta d’una eina sistemàtica i transparent per prendre decisions sanitàries ben informades
  • Es dirigeix a metges i a tots aquells que elaboren guies i polítiques sobre salut
  • Publicada al British Medical Journal, la versió en castellà arriba ara a la revista Gaceta Sanitaria
  • L’ha elaborat el Centre Cochrane Iberoamericà amb el recolzament de la Fundació Dr. Antoni Esteve

Barcelona, 30 de novembre de 2017

Els metges i els que han d’elaborar guies i polítiques sovint passen per alt criteris importants, donant-los un pes indegut o sense utilitzar la millor evidència disponible per informar sobre les seves decisions. Els sistemes explícits i transparents per a la presa de decisions poden ajudar a garantir que es considerin tots els criteris importants i que les decisions estiguin basades en la millor evidència disponible. El grup de treball GRADE ha desenvolupat marcs “de l’evidència a la decisió” (EtD, en les seves sigles en castellà) per als diferents tipus de recomanacions o decisions. L’objectiu dels marcs EtD és ajudar els professionals a utilitzar l’evidència d’una manera estructurada i transparent per informar les decisions respecte de les recomanacions clíniques, decisions de cobertura sanitària i recomanacions o decisions sobre el sistema sanitari o sobre salut pública.

Investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà van participar en el desenvolupament d’aquests marcs i en la redacció de dos articles publicats originalment a la revista British Medical Journal sobre els marcs GRADE de l’evidència a la decisió. Ara, la Fundació Dr. Antoni Esteve ha contribuït a la seva traducció al castellà, permetent que ambdós articles ja estiguin disponibles a la revista Gaceta Sanitaria.

Els marcs EtD tenen una estructura comú: formulació d’una pregunta, avaluació de l’evidència i conclusions. No obstant, existeixen diferències entre els marcs per a cada tipus de decisió. Els marcs EtD informen els usuaris sobre els criteris que s’han pres i l’evidència que els recolza, dotant de transparència la base per a les decisions d’aquells que les han de prendre. Els marcs EtD també faciliten la disseminació de les recomanacions i permeten els decisors d’altres àmbits adoptar recomanacions o decisions o adaptar-les al seu context.

Els dos articles es troben disponibles a la pàgina web de Gaceta Sanitaria:

Marcos GRADE de la evidencia a la decisión (EtD): un enfoque sistemático y transparente para tomar decisiones sanitarias bien informadas. 1: Introducción

Marcos GRADE de la evidencia a la decisión (EtD): un enfoque sistemático y transparente para tomar decisiones sanitarias bien informadas. 2: Guías de práctica clínica

Descarregar imatges amb exemples de l’ús pràctic d’aquesta guia:
https://drive.google.com/drive/folders/1R0dbqxzDLHjUjpINtvHls_3b0HKw2Hfb?usp=sharing