La prematuritat: indicador de salut pública

Augmentar els espais verds i reduir la contaminació urbana disminuiria el risc de parts prematurs CARME VALLS-LLOBET | Article original La prematuritat és un factor de risc de morbiditat i mortalitat infantil a tot el món, i la freqüència de naixements prematurs ha augmentat de manera molt acusada en els últims 20 anys. Als Estats Units… 2018