1

Siete ensayos sobre covid, entre los 100 de más impacto social de la historia

Barcelona, 29 jun (EFE) – Siete artículos sobre fármacos y vacunas para la covid-19 están entre los 100 de mayor impacto social de la historia, según un estudio de la Fundación Antoni Esteve, que ha analizado el impacto social de los ensayos clínicos contra el coronavirus.

El ensayo clínico de la vacuna rusa Sputnik V es el artículo con mayor impacto social sobre fármacos para la covid-19 de todos los publicados por la revista ‘The Lancet’, mientras que las revistas ‘New England Journal of Medicine’ y ‘The Lancet’ acaparan más del 80 % del impacto social que han tenido los 50 ensayos clínicos más citados.

Leer acá
Siete ensayos sobre covid, entre los 100 de más impacto social de la historia

Barcelona, 29 jun (EFE).- Siete artículos sobre fármacos y vacunas para la covid-19 están entre los 100 de mayor impacto social de la historia, según un estudio de la Fundación Antoni Esteve, que ha analizado el impacto social de los ensayos clínicos contra el coronavirus. Leer el artículo completo acá
Siete artículos sobre fármacos para la covid-19, entre los 100 de mayor impacto social de la historia

Un estudio realizado desde la Fundación Dr. Antoni Esteve y liderado por el investigador y comunicador científico Gonzalo Casino ha analizado el impacto social que han tenido los ensayos clínicos sobre vacunas y otros fármacos para la COVID publicados en revistas científicas. Uno de los principales hallazgos es que siete de los 627 artículos identificados hasta finales de 2021 se encuentran entre los 100 con más impacto social de todos los tiempos. Los resultados se acaban de presentar en el congreso de la Asociación Europea de Farmacología Clínica y Terapéutica (EACPT), que se clausuró ayer en Atenas.

Lee el artículo completo acá.
Set articles sobre fàrmacs per a la COVID-19 es troben entre els 100 de més impacte social de la història

·      La Fundació Dr. Antoni Esteve ha presentat a Atenes un estudi que ha analitzat l’impacte social dels assaigs clínics sobre vacunes i fàrmacs per a la COVID-19

·      L’assaig clínic de la vacuna russa Sputnik V és l’article de més impacte social sobre fàrmacs per a la COVID-19 i de tots els que ha publicat la revista The Lancet

·      Les revistes New England Journal of Medicine i The Lancet acaparen més del 80% de l’impacte social que han tingut els 50 assaigs clínics més citats

·      Set dels 627 articles sobre assaigs clínics de fàrmacs per a la COVID-19 es troben entre els 100 amb més impacte social de tots els temps registrats a Altmetrics

Un estudi realitzat des de la Fundació Dr. Antoni Esteve i que ha liderat l’investigador i comunicador científic Gonzalo Casino ha analitzat l’impacte social que han tingut els assaigs clínics sobre vacunes i altres fàrmacs per a la COVID-19 publicats en revistes científiques. Una de les principals troballes és que set dels 627 articles identificats fins a finals de 2021 es troben entre els 100 amb més impacte social de tots els temps. Els resultats s’acaben de presentar en el congrés de l’Associació Europea de Farmacologia Clínica i Terapèutica (EACPT), que es va clausurar ahir a Atenes.

L’estudi mostra que els assaigs clínics sobre fàrmacs i, especialment, sobre vacunes per a la COVID-19 estan entre els articles que més impacte han tingut en les notícies, les xarxes socials i altres plataformes digitals, monitoritzats per Altmetrics, una de les principals companyies de mètriques alternatives. Dos dels articles sobre vacunes per a la COVID-19 publicats en les dues revistes mèdiques de referència, The Lancet (vacuna Sputnik V) i New England Journal of Medicine (vacuna Pfizer), van ser el primer i segon amb més impacte social, respectivament, de tots els publicats per aquestes revistes des de 2010, quan es van començar a enregistrar les mètriques alternatives.

Fent servir la base de dades Clarivate Web of Science (WoS), es van identificar els 627 assaigs clínics sobre vacunes i altres fàrmacs per a la COVID-19 que es van publicar fins a l’11 de setembre de 2021. D’aquests articles es van registrar totes les variables incloses en l’algoritme que mesura l’Altmetric Attention Score (AAS), un sistema de puntuació que avalua l’atenció mediàtica i digital fora de l’esfera acadèmica de 20 milions d’articles científics.

Els resultats de l’anàlisi mostren que set vacunes van acaparar el 58,3% de l’impacte social dels 50 assaigs més citats a WoS. El 32,1% de l’impacte social correspon als assaigs clínics d’antivirals, el 4,5% als de immunomoduladors, el 3% als d’anticossos monoclonals i el 2,1% als de teràpies combinades. Finalment, cal destacar que 25 dels 50 articles analitzats es van publicar en el New England Journal of Medicine i altres 10 a The Lancet, i que ambdues revistes van acaparar el 44,3% i el 38,1%, respectivament, de l’impacte social dels 50 articles.

Aquestes troballes s’emmarquen en el projecte “Medicaments i premsa” iniciat el 2017 des de la Fundació Dr. Antoni Esteve amb la participació de Gonzalo Casino, de la Universitat Pompeu Fabra i el Centre Cochrane Iberoamericà (Barcelona). El projecte busca analitzar la informació sobre medicaments publicada a la premsa espanyola, amb l’objectiu final de poder millorar-la.

En el marc d’aquest projecte, es va publicar el 2018 una llista de comprovació de 21 punts per avaluar la qualitat de la informació sobre fàrmacs a la premsa i aportar uns criteris per millorar aquesta informació. Posteriorment, es va analitzar quantitativament l’espai que ocupen els medicaments en la informació que publica la premsa general, econòmica, especialitzada i professional espanyola durant un període de 10 anys. També es van objectivar els temes de major interès sobre medicaments abordats a la premsa, així com l’atenció prestada a la recerca clínica i preclínica, entre altres aspectes. Amb aquest últim estudi, s’han confirmat l’elevat impacte social que han tingut els medicaments sobre la COVID-19 a nivell global.