Els professionals de les ciències de la salut exerceixen sovint de docents en el seu àmbit de treball, ja sigui perquè reben als seus centres estudiants de grau o de postgrau o perquè s’hi du a terme docència de formació continuada. L’element primordial de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és l’aprenentatge que se centra en l’estudiant, amb èmfasi en el desenvolupament de la seva autonomia i que converteix aquest procés en un veritable aprenentatge autodirigit.

L’ABP representa el desenvolupament més significatiu en l’educació dels últims 50 anys. Des de la seva introducció el 1969 a la Facultat de Medicina de la McMaster University (Ontario, Canadà), ha estat àmpliament adoptat per moltes facultats i escoles de ciències de la salut, tant d’Amèrica (Harvard o Sherbrooke) com d’Europa (Maastricht com a pionera o la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, d’on provenen els professors d’aquest curs i també el seu director, Luis A. Branda, professor emèrit de McMaster University.

El 2008, la Fundació Dr. Antoni Esteve va iniciar els Seminaris de formació sobre l’ABP i l’èxit d’aquesta iniciativa ha portat a plantejar l’organització de nous cursos amb format a distància per a satisfer les necessitats de futurs participants que no poden fer ús dels formats presencials.

Per aquest motiu, la Fundació Dr. Antoni Esteve i la Universitat de Girona posen en marxa el Curs bàsic a distància sobre l’Aprenentatge Basat en Problemes, orientat a futurs docents i docents en actiu (de grau, postgrau i formació continuada) que resideixen fora d’Espanya i que desenvolupen la seva activitat en àrees de ciències de la salut.

El curs a distància tindrà lloc del 19 de setembre al 21 de desembre de 2011 mitjançant la plataforma de la Universitat de Girona.