1

Com realitzar presentacions orals en biomedicina Edició en línia

Com realitzar presentacions orals en biomedicina presenta la seva edició en línia de la mà del mateix professorat que la seva modalitat presencial i amb un mateix objectiu: assentar les bases de la presentació oral abordant tant els aspectes estrictament científics del contingut com els formals referents a l’expressió verbal, la regulació de la veu o el llenguatge corporal.