Les Taules rodones de la Fundació Dr. Antoni Esteve són reunions d’un dia de durada en què un màxim de 30 experts espanyols discuteixen un tema de caràcter interdisciplinari sobre el qual posseeixen experiència o interessos comuns. L’objectiu fonamental que guia la preparació d’aquestes taules rodones és la identificació de temes que, en principi, no tinguin un lloc natural d’acollida (per exemple una societat científica) però que resultin d’interès per a individus de diferents procedències i camps de treball.

Educación sanitaria: información al paciente sobre los medicamentos

Llegir Més