A més de les seves activitats fixes, la Fundació Dr. Antoni Esteve participa en altres projectes en col•laboració amb altres institucions. Són activitats que, tot i que no es plasmen en la bibliografia habitual solen publicar-se en un altre tipus de suport per tal d’assegurar la seva divulgació. Aquest apartat inclou, a més de les col·laboracions especials i altres activitats, les presentacions oficials de diferents publicacions de la Fundació i cursos organitzats amb diferents universitats.

La Fundació, a les jornades Advances in Computational Biology

Llegir Més

Conferència Reanimar el català. Dades i propostes per a la millora de la situació de la llengua en l’àmbit sanitari a Catalunya

Llegir Més

Conferència sobre la necessitat de formació en la difusió de resultats a l’Hospital Universitari Puerta del Hierro de Madrid

Llegir Més

Encontre a l’Escola de Salut Pública: Comunicació per guanyar o perdre salut. El paper dels mitjans de comunicació i de les administracions públiques

Llegir Més

La Fundació, a la la quarta Jornada d’Innovació Docent de la Xarxa docent interuniversitària en Farmacologia

Llegir Més