A més de les seves activitats fixes, la Fundació Dr. Antoni Esteve participa en altres projectes en col•laboració amb altres institucions. Són activitats que, tot i que no es plasmen en la bibliografia habitual solen publicar-se en un altre tipus de suport per tal d’assegurar la seva divulgació. Aquest apartat inclou, a més de les col·laboracions especials i altres activitats, les presentacions oficials de diferents publicacions de la Fundació i cursos organitzats amb diferents universitats.

Col·laboració especial: 10è Congrés LatinCLEN. La epidemiología clínica y sus aplicaciones: una puesta en común (2007)

Llegir Més

Col·laboració amb el Centre Cochrane Iberoamericà: Reptes actuals de la investigació en medicina perioperatòria (2006)

Llegir Més

Curs amb ‘els juliols’ de la UB – La bioètica avui: qüestions no resoltes (2006)

Llegir Més

Col·laboració especial: 1a. Jornada sobre Formació en I+D de Medicaments a Espanya (2006)

Llegir Més

Col·laboració especial: IV Encuentro de Comités de Ética para la Investigación de las Universidades Españolas (2005)

Llegir Més

Col·laboració especial: X Conferencia Española de Biometría (2005)

Llegir Més