Els simposis internacionals volen promoure el contacte entre científics mitjançant la discussió d’un tema amb un important contingut multidisciplinar. Són reunions a les quals s’hi accedeix exclusivament per invitació, amb un número molt limitat de participants (un màxim de 30) i amb elements que faciliten la discussió. Tenen una duració de tres dies i un número de ponents que se situa al voltant dels 25. Aquests preparen uns manuscrits amb les seves intervencions i les discussions es graven i s’editen. L’idioma del simposi és sempre l’anglès.

 

Interactions between drugs and chemicals in industrial societies

Llegir Més