La Fundació Dr. Antoni Esteve començava l’any 1989 una nova activitat, els Premis d’Investigació, que amb caràcter bianual s’atorgarien al millor treball d’investigació farmacològica realitzat per autors espanyols i publicat en una revista científica.

El comitè de selecció d’aquest primera convocatòria, format pels professors Gerhard Levy (Estats Units), Walter Osswald (Portugal) i Sergi Erill (Espanya), va decidir concedir aquest premi al treball dels Drs. Jesús A. García Sevilla i J.K. Zubieta, del Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la Universitat del País Basc, Activation and desensitization of presynaptic alpha2-adrenoceptors after inhibition of normal uptake by antidepressant drugs in the rat vas deferens. L’estudi es va publicar l’any 1986 al British Journal of Pharmacology.

En opinió del comitè de selecció, aquesta publicació va representar una valuosa contribució al coneixement precís de l’acció d’alguns antidepressius i va revelar un excel•lent coneixement del problema objecte d’estudi, a més de la seva implicació terapèutica.