El primer seminari sobre redacció científica se celebrà a València els dies 20 i 21 de gener de 2004. Posteriorment i en el decurs d’aquest mateix any, es realitzaren dos seminaris més amb idèntic format i continguts.