Després de la bona rebuda del primer seminari sobre Com redactar un article científic, es va decidir organitzar dues edicions més basades en el mateix esquema que la seva predecessora. El mateix contingut orientat a post-diplomats o post-llicenciats en àrees biosanitàries amb poca experiència en la redacció i la publicació de treballs científics. Y els mateixos professors: el Dr. Esteve Fernández, investigador de l’Institut Català d’Oncologia, professor associat de la Universitat de Barcelona i un dels coordinadors del Màster en Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra, i la Dra. Ana M. García, professora titular del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València. Els dos aporten als alumnes coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica gràcies a la seva experiència com a membres de l’equip editorial de la revista Gaceta Sanitaria.

L’objectiu d’aquests cursos de formació es donar a conèixer les tècniques i les habilitats bàsiques per escriure i publicar articles científics en ciències de la salut. Es tracta de seminaris de dia i mig de duració, de caràcter participatiu, amb exposicions teòrico-pràctiques i exercicis basats en articles publicats.

Aquesta segona edició va tenir lloc l’1 i 2 juliol de 2004 a l’Hotel Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.