Cada cop són més els ciutadans que prenen Prozac per a millorar el seu estat d’ànim o Provigil per a augmentar la seva concentració. És correcte usar-los? Quins riscos comporten? Tenim el dret de proporcionar als nostres fills aquests suposats beneficis?

La eugenèsia és una filosofia social que defensa la millora dels trets hereditaris humans mitjançant diferents formes d’intervenció. Les metes persegudes han variat entre la creació de persones més sanes i intel·ligents, l’estalvi dels recursos de la societat i l’alleujament del patiment humà. Els mitjans proposats antigament per a aconseguir aquests objectius se centraven en la selecció artificial, mentre que els moderns se centren en el diagnòstic prenatal i l’exploració fetal, l’orientació genètica, el control de natalitat, la fecundació in vitro i la ingenieria genètica.

Entre els que creuen que les modificacions genètiques cosmètiques (no terapèutiques) han de prohibir-se i els que opinen que és un deure moral proporcionar als nostres fills els millors avantatges per a millorar el seu rendiment, es troba Julian Savulescu, director del Centre Uehiro d’Ètica Aplicada i editor del Journal of Medical Ethics, la revista de bioètica amb més factor d’impacte internacional. A la conferència, celebrada a la facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, l’investigador va presentar arguments a favor i en contra de l’ús de psicofàrmacs per a la millora cognitiva i altres temes relacionats.