La Síndrome Respiratòria Aguda Greu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) va ocupar l’any 2003 una gran quantitat d’informacions als mitjans de comunicació. L’alarma per una possible epidèmia global es va expandir per tot el món, sobretot des del moment en què la Organització Mundial de la Salut (OMS) va prendre la decisió, sense precedents, de desaconsellar el viatge a ciutats occidentals com Toronto. En aquest moment, la SARS va passar de ser un fet aïllat en una regió de la Xina a convertir-se en un esdeveniment de caire global, només superat per l’inici de la Guerra de l’Iraq.

Per aquest motiu, la crisi que va suposar a molts nivells la pneumònia atípica és un exemple perfecte per a l’anàlisi del tractament informatiu que se’n va donar des dels mitjans. I per aquest motiu, es presentava com un tema idoni per al segon debat sobre periodisme científic de la Fundació Dr. Antoni Esteve. Quatre científics relacionats amb l’àmbit de les malalties infeccioses per una banda, i quatre periodistes científics per l’altra, van seure junts el 26 de maig de 2005 per analitzar, amb la perspectiva que concedeix el pas del temps, la cobertura mediàtica de la SARS.

Van ser molts els aspectes que van anar sorgint al llarg del debat. El paper i la gestió, discutible en alguns aspectes, de la OMS, la poca transparència informativa de les institucions xineses, la problemàtica del temps i la urgència en el periodisme, la fricció entre la funció informativa i la funció formativa dels mitjans, el grau d’especialització dels professionals que maneguen la informació científica. Són només un petit exemple dels temes que es van posar damunt la taula. Tots ells es troben en el Quadern número 4 de la Fundació Dr. Antoni Esteve.

Els participants en aquesta segona trobada entre periodistes i científics van ser els següents. Per una banda, Pere Gaviria, sotscap de la secció de Societat dels serveis informatius de Televisió de Catalunya, Pablo Jáuregui, cap de la secció de Ciència del diari El Mundo, Pilar Perla, coordinadora del suplement Tercer Milenio del diari Heraldo de Aragón, i Gemma Revuelta, subdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra. Per l’altra banda, i relacionats amb l’àmbit de les malalties infeccioses, José María Aguado, de l’Hospital Universitari 12 de Octubre de Madrid, Francesc Gudiol, de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Ildefonso Hernández, del Departament de Salut Pública de la Universitat d’Alacant, i Jerónimo Pachón, dels Hospitals Universitaris Virgen del Rocío de Sevilla.