La Fundació Dr. Antoni Esteve organitzà una edició especial en català del Seminari de formació sobre Com redactar un article científic el passat 29 de febrer i 1 de març de 2012 a Manresa, ciutat natal del Dr. Antoni Esteve. El curs, que va batre rècord d’assistència amb més de 50 alumnes inscrits, formà part de les activitats del 10è Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic.

Tot i que la publicació de resultats en un article és una de les etapes més importants de tota investigació, la majoria de plans d’estudi relacionats amb la biomedicina no contemplen la formació en matèria de redacció científica.Esteve Fernández, director de la Unitat de Control del Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia, i Xavier Fuentes, director del programa de diagnòstic in vitro de l’Hospital Universitari de Bellvitge, van estar al capdavant d’aquesta edició especial.

Estretament lligats al món de l’edició biomèdica, ambdós professors es van encarregar de condensar en dues jornades de treball les tècniques i habilitats bàsiques per a una correcta redacció d’articles destinats a revistes científiques. Utilitzar un estil correcte, dominar la terminologia científica, saber escollir la revista més idònia, conèixer les formalitats necessàries per tal d’adequar-se a la línia editorial de la publicació i diferenciar clarament les diferents parts d’un article són algunes de les qüestions que van poder conèixer els alumnes inscrits.

La Fundació Dr. Antoni Esteve i l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic agraeixen a la Fundació Caixa Manresa la seva indispensable contribució a l’hora de fer possible aquesta activitat, en especial a Marta Torrentó pel seu ajut i suport en les tasques d’organització.