Com poden compaginar els hospitals l’assistència amb la investigació i la docència? Quin és el model a seguir? Quin tipus d’investigació s’ha de dur a terme des de l’àmbit clínic? Amb quines barreres es troba la recerca en un centre assistencial? Són algunes de les preguntes que es van plantejar en aquesta jornada sobre la investigació en l’àmbit clínic que la Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar el passat 18 de novembre a Barcelona. Per tal de donar resposta a aquestes i altres qüestions i per posar en comú les seves experiències, la reunió va comptar amb la presència d’investigadors clínics i directors d’investigació de diferents hospitals espanyols.

La jornada es va dividir en tres sessions diferents. En primer lloc, Agustín Gómez de la Cámara, de l’Hospital 12 de Octubre de Madrid, es va encarregar de moderar un primer punt de discussió sobre com fer compatibles assistència i investigació. Després de la sessió de debat, Lluís Blanch, de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, va plantejar una sessió sobre models de direcció a la investigació. Per últim, ambdós moderadors van conduir un últim apartat en què es van debatre els punts més destacats de la jornada i es van establir unes conclusions finals. Conclusions que es recolliran en un pròxim número dels Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve.