Més enllà del finançament, els conflictes d’interès en la comunicació científica poden sorgir en situacions més quotidianes, per exemple, quan l’autor d’un manuscrit suggereix un amic per a una revisió o quan el director d’una revista té una predilecció especial pels articles dels seus col•legues. Virginia Barbour és editora en cap de PLoS Medicine, la Public Library of Science, una de les publicacions científiques d’accés gratuït més importants del món. En aquesta revista entenen el conflicte d’interessos com tot allò que pot interferir en l’objectiu de l’estudi, el ‘peer review’, les decisions editorials o la publicació d’articles científics.

El xoc d’interessos en l’edició científica és el tema amb què la Fundació Dr. Antoni Esteve va decidir iniciar el 24 d’abril passat a Sitges els seus Esteve Foundation Discussion Groups, una nova activitat internacional en què un grup reduït d’experts debaten sobre un aspecte concret del seu àmbit de treball. Harvey Marcovitch, president del Committee on Publication Ethics (COPE) i editor associat del British Medical Journal va ser l’encarregat de conduir la jornada Conflict of interest in science communication: More than a financial issue.

En opinió de Magne Nylenna, professor del Norwegian Knowledge Centre for Health Services, els conflictes d’interès no haurien d’amagar-se sota la catifa. L’únic instrument amb el que compten les institucions i revistes és la transparència. En canvi, per a la seva col•lega Ana Marušić, editora en cap del Croatian Medical Journal, el conflicte d’interessos és molt difícil d’evitar en publicacions petites de països amb menys productivitat científica. Editors amb poca experiència, autors amb investigacions pobres i una alta prevalència de pràctiques irresponsables conformen un cercle viciós en el qual resulta molt complicat introduir criteris internacionals.

La resta de participants que van aportar el seu punt de vista sobre el conflicte d’interessos van ser Carme Borrell, editora associada del Journal of Epidemiology and Community Health, Esteve Fernández, director de Gaceta Sanitaria, Helen MacDonald, editorial registrar del British Medical Journal, i Fèlix Bosch, director de la Fundació Dr. Antoni Esteve.