26a edició – Montpellier, 7, 8 i 9 d’octubre del 2019

2019

Curs online Com redactar un article científic – Pròxima edició

2019

14a edició – Madrid, 20 i 21 de novembre de 2019

2019

9a edició – Albacete, 2 i 3 de juliol del 2019

2019

8a edició – Vic, 28 i 29 de juny del 2019

2019

13a edició – Santiago de Compostela, 19 i 20 de setembre del 2019

2019

12a edició: Valladolid, 6 i 7 de maig de 2019

2019

Com elaborar un projecte de recerca en ciències de la salut – Pròxima edició: Castelló, 11 i 12 de desembre del 2019

2019

12a edició – Granollers, 6 i 7 de novembre del 2019

41a edició – Manresa, 9 i 10 d’octubre de 2019