18a edició – Barcelona, 17 i 18 de setembre de 2018

2018

23a edició – Santiago de Compostela, 27 i 28 de setembre de 2018

2018

10a edició – Santiago de Compostela, 25 i 26 de setembre de 2018

46a edició – Guadalajara (México), 23 i 24 de juliol del 2018

2018

45a edició – Ciutat de Mèxic, 19 i 20 de juliol del 2018

36a edició – Donostia, 20 i 21 de setembre de 2018

Els Seminaris de formació sobre Com realitzar presentacions orals en biomedicina van sumar la seva 36a edició el 20 i 21 de setembre de 2018 passats a l’Hospital Universitari de Donostia, en col·laboració amb el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Novament, quatre professors es van encarregar de proporcionar les bases de la presentació oral abordant tant els aspectes estrictament científics del…

2018

Com elaborar un projecte de recerca en ciències de la salut – Donostia, 20 i 21 de setembre de 2018

35a edició – Castelló, 21 i 22 de juny de 2018

7a edició – Màlaga, 20 i 21 de juny de 2018

L’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP o PBL: Problem Based Learning) és una metodologia d’aprenentatge coherent amb les directrius de la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior i el plantejament de la Declaració de Bolonya, que requereixen que el procés d’ensenyament-aprenentatge faciliti el desenvolupament de competències per a que l’estudiant sigui autònom a l’hora de gestionar el…

10a edició – Madrid, 14 i 15 de juny de 2018