Perspectiva de género en medicina

Tot i que diversos estudis científics conclouen que les dones que prenen medicaments cardiovasculars tenen entre 2 i 2,5 vegades més probabilitats de patir efectes secundaris i adversos que els homes amb el mateix fàrmac, els professionals sanitaris segueixen utilitzant les mateixes dosis per a ambdós sexes. Pel que a fa a l’infart, també s’ha…

2019

The role of humanities in the teaching of medical students

William Osler, el pare de la medicina moderna, ja insistia fa un segle en la necessitat de que els professionals de la medicina es preocupessin més dels seus pacients que de les característiques especials de les seves malalties. Tanmateix, els avenços tecnològics en imatge mèdica, biologia molecular, cirurgia i farmacologia han millorat de tal forma…

2018

La importancia del lenguaje en el entorno biosanitario

El paper del llenguatge en les ciències de la salut és clau en el dia a dia del professional sanitari i mereix més protagonisme del que habitualment rep. Per això, 14 experts aborden en una nova monografia de la Fundació Dr. Antoni Esteve els diferents àmbits de la salut en què el llenguatge juga una…

2014

Nuevas perspectivas en inmunoterapia

Estimular el sistema immunitari amb finalitat terapèutica s’ha convertit en una de les dianes més importants de la medicina actual. Les possibilitats de la immunoteràpia són tan àmplies que abasten des del tractament de càncers i altres malalties a la prevenció d’infeccions com el VIH o la malària. Onze experts de diferents àmbits i institucions…

2012

Atención al paciente oncológico desde la perspectiva de enfermería

Tot i que el càncer és un tema prioritari en fòrums i reunions científiques, poques vegades s’ha abordat des de la perspectiva d’un dels col•lectius més implicats en l’atenció al pacient oncològic, el de la infermeria. Aquesta nova Monografia Dr. Antoni Esteve recull l’experiència de diferents professionals sanitaris sobre el tractament del malalt de càncer,…

2010

Aportaciones de los estudios funcionales a la investigación farmacológica básica

La farmacologia, en un sentit ampli, estudia les accions i els efectes dels medicaments en els organismes vius. Com a mètodes per a la investigació, els estudis funcionals s’encarreguen de visualitzar una determinada resposta del fàrmac sobre l’organisme sencer o sobre un òrgan o teixit. Amb l’objectiu d’analitzar el valor actual de diferents estudis farmacològics…

2008

La proyección social del medicamento

En una societat cada cop més autoconsumidora de fàrmacs com és la nostra, es fa imprescindible analitzar la relació entre aquestes substàncies i la població i les seves possibles conseqüències. La farmacologia social és la disciplina que analitza l’impacte que tenen els factors socials i culturals en l’ús i els efectes dels medicaments. Aquest és…

2007

La investigación en un entorno asistencial. Algunas reflexiones y ejemplos

Són molts els problemes i carències amb què es troben diàriament els professionals que dediquen temps i esforç a la investigació. Per això, convèncer a les noves generacions de metges per a que combinin la tasca assistencial amb la investigadora no sembla a priori una feina senzilla. Tanmateix, amb aquesta voluntat la Fundació Dr. Antoni…

2005

Aspectos básicos y clínicos sobre la neurobiología de la adicción

Aquesta monografia Dr. Antonio Esteve sorgeix com a resultat de la taula rodona que es va celebrar el mes de febrer a la Universitat Autònoma de Barcelona. Editada per Carmen De Felipe, de l’Institut de Neurociències de la Universitat Miguel Hernández d’Alacant, reuneix dotze articles sobre la neurobiologia de l’addicció que es corresponen amb les…

2003

Ensayos clínicos en intervenciones no farmacológicas

El número 30 de les Monografies Dr. Antonio Esteve és fruit de la taula rodona que es va celebrar el 24 de maig de 2000 a Bellaterra sobre els assaigs clínics en intervencions no farmacològiques. Editada per Xavier Bonfill, del Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l’Hospital de Sant Pau, la monografia reuneix totes…

2001