Pharmacological basis of asthma and allergy: A collection of seminal articles

L’al•lergologia va començar fa cent anys al voltant d’un nou coneixement, un nou nom i noves intervencions terapèutiques que requerien un grau alt d’especialització. El nou coneixement s’organitzà al voltant del sistema immune recentment descobert i del grup de malalties estranyes que causava en resposta a agents inofensius. El nou nom es va prendre del neologisme…

2018

The origins and shaping of modern anti-infective therapy

Louis Pasteur inicià la teoria microbiana de les malalties el segle XIX. Lord Lister, per la seva banda, va promoure la idea de l’antisèpsia, mentre que Semmelweis es va centrar en el rentat de mans i va identificar la propagació de la infecció mitjançant objectes d’un pacient infectat als no infectats. Ells van proporcionar la base conceptual de les malalties infeccioses i van establir les bases per al desenvolupament de la teràpia antiinfecciosa moderna, un dels principals avenços mèdics del segle XX.

2014

From clinical research to clinical pharmacology

Els articles que van jugar un paper rellevant en el desenvolupament de la Farmacologia Clínica és l’última proposta de la sèrie Pharmacotherapy Revisited. Aquesta col•lecció de la Fundació Dr. Antoni Esteve recopila en edició facsímil, tal com es va publicar en el seu moment, la literatura que al llarg dels anys va generar una determinada…

2006

Papers that shaped Pharmacoepidemiology

L’any 1961, el metge australià WG McBride va escriure una carta a The Lancet amb el títol Talidomida i anomalies congènites. En aquest escrit advertia de la possible relació entre diferents casos de malformacions en bebès i el consum d’aquesta substància, molt comú per a tractar nàusees i vòmits durant els primers mesos de l’embaràs.…

2006

Cancer pharmacodynamics and pharmacogenetics

La sèrie Pharmacotherapy revisited de la Fundació Dr. Antoni Esteve ha reunit en el seu cinquè volum els principals articles, en edició facsímil, que s’han publicat entre 1980 i 2000 sobre farmacodinàmica i farmacogenètica del càncer. Editat per William E. Evans i Mary V. Relling, del Departament de Ciències Farmacèutiques de l’Hospital St. Jude Children de Memphis, Estats Units, aquesta recopilació pretén incloure dins d’una mateixa publicació alguns dels avenços més importants que s’han realitzat en el camp de els investigacions contra el càncer i del tractament dels pacients.

2003

Kinetics of drug action in disease states

Kinetics of drug action in diseases states és el quart volum de Pharmacotherapy revisited: an Esteve Foundation Series. Gerhard Levy, de la Universitat Estatal de Nova York a Buffalo, recopila 44 articles publicats a diferents revistes de l’especialitat. Aquests treballs, que apareixen en edició facsímil, desenvolupen diferents aspectes sobre l’estudi de la cinètica dels fàrmacs…

2002

Selected publications shaping psychopharmacology as a discipline

El tercer volum de Pharmacotherapy revisited: an Esteve Foundation Series recull 33 articles relacionats amb la psicofarmacologia. A Selected publications shaping psychopharmacology as a discipline, el professor Edward F. Domino, del Departament de Farmacologia de la Universitat de Michigan, recopila els textos més destacats en aquest camp i que s’han publicat en revistes com The Lancet, Pharmacology & Toxicology o The Medical Journal of Australia. Com és habitual en aquesta sèrie de la Fundació Dr. Antoni Esteve, els articles estan publicats en edició facsímil.

2002

Pharmacokinetics: Development of an exquisitely practical science

Al voltant de 30 articles que van contribuir de manera excepcional a l’enorme progrés de la farmacocinètica són els que formen part d’aquest segon volum dePharmacotherapy revisited: an Esteve Foundation Series, titulatPharmacokinetics: development of an exquisitely practical science. Aquest cop, l’encarregat de seleccionar els articles més destacats ha estat Patrick du Souich, del Departament de…

1999

Clinical pharmacology through the pen of Louis Lasagna

La contribució del Dr. Louis Lasagna a l’impuls de la farmacologia clínica és indiscutible. Llicenciat a la Rutgers University el 1943 i doctorat quatre anys més tard a la Columbia University, va revolucionar com ningú el món dels medicaments. Des de mitjans de la dècada dels 50, va investigar la influència de l’efecte placebo en…

1997