La tercera edició dels seminaris d’iniciació al funcionament dels CEIC es va celebrar a Antequera (Màlaga) els 6 i 7 de maig de 2002. El motiu pel qual es va decidir celebrar aquests seminaris és el buit existent pel que fa a la formació dels membres d’aquests comitès. Al llarg d’aquestes jornades de formació es van plantejar alguns dels problemes que afronten els CEIC, com per exemple la falta de mitjans o la dificultat de redacció, traducció i disseny de protocols, així com algunes propostes de millora com l’establiment d’una xarxa de fòrums d’intercanvi entre comitès o l’edició d’algun butlletí de divulgació.