La Fundació Dr. Antoni Esteve va patrocinar el primer Medical English Course, organitzat per la facultat de medicina de la Universitat de Girona i l’Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona. Amb l’objectiu de proporcionar eines per a la comunicació en l’anglès a la pràctica mèdica diària, el curs va tenir lloc els dies 22 i 23 de maig de 2009.

Les dues jornades de treball es van dividir, per una banda, en diferents mòduls teòrics i, per l’altra, en tallers pràctics amb grups més reduïts d’alumnes. El curs va comptar amb el professorat següent: Ramon Brugada, degà de la facultat de medicina de la UdG; Joan C. Vilanova, radiòleg de la Clínica Girona-Hospital Santa Caterina; Ramon Ribes, radiòleg de l’Hospital Reina Sofía de Còrdova; Antonio Luna, radiòleg delServicio de Radiología Computerizada S.A., a Jaén; Fernando Navarro, farmacòleg clínic i traductor; i John Giba, traductor.