EscepticemiaPublicacions

GONZALO CASINO / @gonzalocasino / gcasino@escepticemia.com / www.escepticemia.com

Sobre l’epidèmia global de malnutrició i els abordatges sinèrgics i globals

L’obesitat, la desnutrició i el canvi climàtic són tres de les majors amenaces per a la salut. Qualsevol d’elles, per separat, és responsable cada any de milions de morts i té un cost de diversos bilions d’euros. Però les tres epidèmies, a més, actuen de forma simultània, tenen factors socials comuns i interactuen entre si a nivell biològic, psicològic i social. Quan dos o més problemes de salut presenten aquestes tres característiques es parla d’una sindèmia o epidèmia sinèrgica, com és el cas de la d’abús de substàncies, violència i sida. La concurrència sinèrgica d’obesitat, desnutrició i canvi climàtic és una sindèmia global, com la qualifica un recent informe de la revista The Lancet, a més de l’amenaça més gran per a la salut de les persones, el medi ambient i el planeta en el seu conjunt.

Aquest enfocament holístic podria ser una oportunitat per a fer front de forma més eficaç a un triple problema que, per separat, no acaba de ser controlat. L’obesitat, que era l’objectiu original de l’informe de la revista britànica, fa mig segle que creix de forma inexorable a tot el món. I el seu impacte en la salut és brutal, perquè és un factor de risc de tres de les quatre principals malalties cròniques: les malalties cardiovasculars, la diabetis tipus 2 i certs tipus de càncer. Encara que en alguns països desenvolupats l’obesitat infantil s’ha estancat o fins i tot ha decrescut lleugerament, cap país ha reduït aquesta epidèmia en el conjunt de la població, segons l’informe de The Lancet. Les raons per les quals no s’aconsegueix fer front a l’obesitat i a la sindèmia global tenen a veure amb el que els autors de l’informe denominen “inèrcia política”, un terme que engloba les polítiques inadequades, la forta oposició de la indústria alimentària a aquestes polítiques i la falta de demanda d’acció política per part del públic.

En un altre informe de The Lancet, publicat una setmana abans, es posava en relleu que mentre 800 milions de persones mengen poc, un nombre major de persones segueixen una dieta que afavoreix les malalties cròniques i la mortalitat prematura. I s’alertava que la dieta i la producció d’aliments havien de canviar radicalment, cap a un patró més saludable i sostenible (reduint, entre altres coses, el consum global de carn i sucre a la meitat). Ara amb l’enfocament sindèmic es propugna un abordatge integral per a enfrontar-se de forma global, coordinada i a tots els nivells (internacional, nacional, local) a la triple amenaça, perquè la dieta humana està íntimament unida a la sostenibilitat del planeta i no cap a una altra solució que modificar l’actual forma de produir i consumir aliments.

Aquest abordatge holístic de la gran sindèmia d’obesitat, desnutrició i canvi climàtic és coherent amb una altra de les visions globals en el món de la salut: la iniciativa One Health, que pretén conjuminar sota el mateix paraigua interdisciplinari la salut humana, l’animal i la del medi ambient. La idea és similar i els seus defensors creuen que, si es posa en pràctica, ajudarà a salvar milions de vides i millorar la salut del planeta. Posar en pràctica aquestes idees sinèrgiques és complex, i els autors de l’informe de The Lancet creuen que la solució implica evitar que les grans companyies alimentàries deixin de fer negoci a costa de la salut humana i el medi ambient. El model que proposen és un acord internacional basat en el Conveni Marc de l’OMS per al Control del Tabac, que ha ajudat a reduir el tabaquisme en el món, després de constatar que les tabaqueres atemptaven contra la salut mentre bloquejava les polítiques de salut. Si la proposta prosperés, la Big Food passaria a ser considerada en certa forma com la Big Tobacco.


Autor
Gonzalo Casino és periodista científic, doctor en medicina i professor de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha estat coordinador de les pàgines de salut del diari El País durant una dècada i director editorial d’Edicions Doyma / Elsevier. Publica el bloc Escepticemia des de 1999.

———————————–

Columna patrocinada per IntraMed i la Fundació Dr. Antoni Esteve