EscepticemiaPublicacions

GONZALO CASINO / @gonzalocasino / gcasino@escepticemia.com / www.escepticemia.com

Sobre la renovació del mètode periodístic i la seva aproximació al científic

L’Observatori PerCienTex (Periodisme Científic d’Excel·lència), dirigit pel periodista Michele Catanzaro, no és sol un aparador del millor periodisme científic iberoamericà. Ho és també dels nous rumbs i la renovació en l’ofici d’informar sense perdre de vista els valors clàssics d’independència, interès, rigor i servei públic. Malgrat tot i dels abundants mals exemples, mai com ara hi ha hagut tantes i tan bones mostres de periodisme de qualitat en els mitjans tradicionals i, particularment, en els nous mitjans. Aquesta qualitat és conseqüència de l’efecte combinat de perseverança en els pilars essencials del periodisme i adaptació a les noves circumstàncies, des del finançament a l’afany col·laboratiu. Són els nous aires del periodisme científic.

Aquests aires no són generals, però es perceben de forma clara en les noves fórmules de finançament, principalment beques de fundacions i concursos d’institucions. Això propicia i estimula una altra sèrie de trets: la independència del periodista; la inclinació cap a la recerca; els projectes a llarg termini; el rebuig de la rapidesa a ultrança, i l’obstinació a desenvolupar temes propis al marge de les agendes informatives marcades pel sistema de ciència i tecnologia. Probablement res d’això és radicalment nou, excepte l’actual vigor del treball en col·laboració, alguna cosa que xoca amb l’inveterat individualisme i que alguns consideren un nou senyal d’identitat, com és el cas del periodista Javier Sauras, convençut que “el periodisme serà col·laboratiu o no serà”.

Si calgués condensar tots aquests nous aires del periodisme científic en una idea, aquesta bé podria ser la renovació del mètode periodístic i la seva aproximació al mètode científic. Ciència i periodisme comparteixen molts trets, sense anar més lluny la seva vocació de servei públic i que la paraula recerca no és un adorn sinó una cosa substancial. Però les similituds són moltes més. Una d’elles és la revisió exhaustiva del que se sap sobre un tema, característiques d’alguns treballs periodístics de llarg alè, que permeten que el periodista pugui especialitzar-se prou com per a parlar de tu a les fonts expertes. Una altra similitud seria la recollida i l’anàlisi de dades, mitjançant bases de dades i eines de visualització, com il·lustren els treballs del projecte Medicamentalia de la Fundació Civio i punts altres bons exemples de periodisme de dades. Una tercera similitud seria la tasca comuna d’identificar patrons i dades extremes, plantejar hipòtesis i verificar-les. La necessitat de treballar en col·laboració, la transparència i l’accés lliure a les dades per a facilitar la replicació de la recerca serien altres trets compartits per la ciència i aquest renovat periodisme científic, que no s’ocupa necessàriament de temes científics, i que, per tant, potser caldria diferenciar del periodisme de ciència.

No obstant això, les semblances entre ciència i periodisme no van més enllà. El periodisme té un recurs propi per a contrastar i verificar, que és el reporterisme. No es tracta només de realitzar observacions sobre el terreny, sinó de la facultat de preguntar i obtenir una resposta. En el tractament de les hipòtesis és potser on està la diferència més radical: mentre que en ciència les hipòtesis són fixes i prèvies a la recerca, en periodisme poden modificar-se en qualsevol moment. Com diu el periodista Daniel Samper, “el periodisme de recerca és com l’explotació petroliera, cal perforar set pous perquè surti un”. En ciència això no està permès, com il·lustra una vinyeta en la qual la fletxa de la recerca ha caigut lluny de la diana de la hipòtesi i apareix un científic trampós que dibuixa una nova diana entorn de la fletxa.


Autor
Gonzalo Casino és periodista científic, doctor en medicina i professor de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha estat coordinador de les pàgines de salut del diari El País durant una dècada i director editorial d’Edicions Doyma / Elsevier. Publica el bloc Escepticemia des de 1999.

———————————–

Columna patrocinada per IntraMed i la Fundació Dr. Antoni Esteve