Baños JE et al. Les definicions del dolor: l’adaptació al català de la llista de termes de la International Association for the Study of Pain. Annals de Medicina 2008; 91:67-70

Estàs aquí: