• FDAE informa cat
  • Recull les normes de l’espanyol que s’han de conèixer per escriure ciència, així com la forma de defugir els errors que amb més freqüència apareixen en els textos científics
  • L’escriu l’expert en escriptura i traducció científica Gonzalo Claros
  • El llibre es va presentar ahir dins d’un curs de traducció mèdica a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander
  • El manual es pot descarregar i sol·licitar gratuïtament a: http://esteve.org/libros/cuaderno-traducir-textos-cientificos/

Barcelona, 24 d’agost de 2017

L’escriptura de textos científics en espanyol conté algunes peculiaritats que, tanmateix, no són del domini públic, ni del domini dels científics ni del dels traductors ni del dels redactors. Com a conseqüència, molts professionals suposen a l’hora de traduir que el que és correcte en anglès també ho és en espanyol, sense reparar en què el resultat pot estar infringint les regles bàsiques de l’espanyol, des de l’accentuació fins a les majúscules.

A partir de la seva experiència donant classes d’escriptura i traducció científica, el professor del departament de biologia molecular i bioquímica de la Universitat de Màlaga Gonzalo Claros presenta el Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve Cómo traduir y redactar textos científicos en español. Aquest manual recull les normes de l’espanyol que s’han de conèixer per escriure ciència, així com la forma de defugir els errors que amb més freqüència apareixen en els textos científics.

Es tracta de la segona edició, corregida i augmentada, del llibre Ideas, reglas y consejos para traducir y redactar textos científicos en español, que pretén ser útil per a professionals amb la formació més variada, des de investigadors, estudiants i docents a traductors, redactors i revisors.

Aquesta nova edició es divideix en tres grans blocs. El primer justifica per què el llibre és necessari i per què se centra sobretot en la combinació de l’anglès a l’espanyol. El segon bloc descriu les normes i regles que regulen l’escriptura científica i que tot traductor hauria de saber i complir. L’últim bloc inclou consells i tota la informació per millorar la redacció i traducció científiques, sobretot enfocat als professionals no científics.

El Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve Cómo traducir y redactar textos científicos en español es va presentar ahir, 23 d’agost de 2017, durant el curs d’estiu de la Universitat Menéndez Palayo Problemas, métodos y cuestiones candentes en traducción médica, que dirigeix l’expert en traducció mèdica Fernando A. Navarro.

Com totes les publicacions de la Fundació Dr. Antoni Esteve, aquest nou manual es pot sol·licitar i descarregar gratuïtament des de la pàgina web de la Fundació Dr. Antoni Esteve: http://www.esteve.org/libros/cuaderno-traducir-textos-cientificos/