Notes de premsaPremsa

Si un assaig clínic és un experiment científic que es du a terme per respondre una pregunta mèdica, el protocol és el document que recull les instruccions per realitzar-lo, des del seu objectiu, criteris d’avaluació i hipòtesis fins als seus criteris d’admissió i desenvolupament. Contenen una part mèdica, en què s’analitza la malaltia objecte de tractament, però també compta amb apartats administratius, legals, d’estadística i epidemiologia i sobre drets i obligacions de les parts.

El protocol influeix de manera decisiva en la qualitat de l’estudi i en la fiabilitat dels resultats. És un document científic però destinat a lectors molt diversos, des dels més especialitzats als més comuns i corrents. Si a tota traducció cal exigir-li rigor, precisió i claredat, aquests atributs cobren encara més importància en els protocols d’assaigs clínics, ja que un error pot comportar conseqüències greus i fins i tot posar en perill la vida de les persones estudiades.

Després d’una primera edició el 2012 de la qual es van distribuir 2.500 exemplars en paper, el metge especialista en traducció mèdica Pablo Mugüerza publica ara la segona edició del Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos, el Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve que busca facilitar la tasca del traductor de protocols d’assaigs clínics

Es tracta de textos àrids i densos, plens de tecnicismes i conceptes que a dures penes coneixen un grapat d’experts i que posen a prova les habilitats del millor traductor. La tasca suposa, per tant, parar atenció a les subtileses expressives i girs del llenguatge, especialment traïdors a les parts d’aparença més senzilla, com els instruments de recollida de dades, la sol•licitud de consentiment o la plantilla d’evolució del pacient.

D’una manera sistemàtica, lògica i crítica, aquest Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos va guiant el lector per les diferents parts del protocol, indicant en cadascuna d’elles les claus de la traducció i il•lustrant cada recomanació amb exemples pràctics. La bibliografia en què es recolza el material és actual i nombrosa i els instruments que es recomanen són abundants i de fàcil accés mitjançant internet.

Entre les novetats d’aquesta segona edició, Mugüerza inclou les novetats terminològiques que apareixen en el nou Reial Decret 1090/2015, “pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d’Ètica de la Recerca amb medicaments i el Registre Espanyol d’Estudis Clínics”. També ofereix una detallada ampliació de tots els apartats de la segona part del manual, que tracta sobre aspectes pràctics de la traducció anglès-espanyol de protocols d’assaigs clínics, des de les eines necessàries per traduir aquests documents fins a la traducció d’elements com l’estadística o els esdeveniments adversos.

D’aquesta manera el manual es pot utilitzar com un llibre de lectura, per saber-ho tot sobre els protocols i per conèixer les propostes de traducció de l’autor per als termes més espinosos de cada apartat del protocol. També com a diccionari d’equivalències especialitzat, mitjançant la consulta del glossari que es recull al final del text, o com un llibre de consulta de diversos aspectes de la traducció dels protocols que es presenten en els apèndix. Per últim, es pot fer servir com a guia per traduir protocols d’assaigs clínics.