ActivitatsOtras actividades

La Fundació Dr. Antoni Esteve i la UOC posen en marxa Writing for the Biomedical Sciences, un nou curs online adreçat a tothom que vulgui millorar les seves competències en redacció científica en anglès. El curs proporciona eines per redactar articles científics d’una manera correcta, partint dels principis de la redacció científica en anglès: precisió, simplicitat, fluïdesa i concisió. Així mateix s’incideix en dotar de coneixement pràctic sobre el procediment de publicació d’articles científics.

El professorat el componen Raquel Viejo, Doctora en Neurociències i Màster en Neuropsicologia Cognitiva per la Universitat Complutense de Madrid, i John Giba, professor dels cursos de la Fundació Dr. Antoni Esteve Developing skills in scientific writing i Scientific communication: Getting started writing & speaking. La metodologia del curs es basa en l’elaboració d’un article científic treballant per separat els diferents apartats d’aquest. Els alumnes poden treballar sobre un article que estiguin escrivint, començar un basat en resultats disponibles o revisar un article propi ja publicat per a millorar la redacció.

Els objectius generals que persegueix el curs Writing for the Biomedical Sciences son aprendre a estructurar un article científic de forma adequada, conèixer el procés de publicació d’articles científics, conèixer i aplicar els principis de la redacció científica en anglès (precisió, simplicitat, fluïdesa i concisió) i aplicar els coneixements en escriptura científica a un manuscrit científic.

Amb una durada de 13 setmanes, el curs començarà el pròxim 19 de febrer de 2020. La Fundació Dr. Antoni Esteve ofereix l’oportunitat d’accedir a 30 beques per obtenir 50 euros de descompte en la matrícula del curs. Per poder-te’n beneficiar, emplena el formulari següent abans del pròxim 28 de gener de 2020. El llistat amb les beques concedides es donarà a conèixer l’1 de febrer de 2020.

Més informació i inscripcions