Publications
image_pdfimage_print

En els darrers cinc anys, la cooperació institucional dins el projecte DEMCAT ha fet possible que diverses estudiants hagin pogut elaborar treballs acadèmics sobre terminologia de ciències de la salut

M. ANTÒNIA JULIÀ | Article original

El projecte DEMCAT és una iniciativa de cooperació institucional que té com a objectius principals mantenir actualitzada la terminologia de les ciències de la salut en llengua catalana i promoure’n la difusió en tots els àmbits de l’atenció sanitària. Implica diverses institucions i organismes de referència en els camps de la llengua i la salut a Catalunya: l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB) i la seva Fundació, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Enciclopèdia Catalana SLU, el Centre de Terminologia TERMCAT (TERMCAT) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Dept. de Salut). A aquest grup impulsor cal afegir-hi la participació en diferents nivells d’altres institucions que hi aporten recursos materials i humans, com ara la Fundació Dr. Antoni Esteve.

La cara més visible del projecte és un portal d’accés lliure (Terminologia de les ciències de la salut – DEMCAT), en què es difonen continguts lingüístics i terminològics i s’ofereix la consulta de tota la terminologia recollida en el nou Diccionari enciclopèdic de medicinaDEMCAT (en curs d’actualització) i en el conjunt de diccionaris dels àmbits de la salut i la vida elaborats pel TERMCAT.

En el marc del projecte, la línia de col·laboració amb les universitats per a l’acollida d’estudiants es va posar en marxa fa cinc anys. El model d’atenció i tutoria a aquestes universitàries ha estat essencialment el mateix al llarg del temps. La Fundació Dr. A. Esteve ha canalitzat les sol·licituds de les estudiants candidates, les ha valorat i ha acollit com a estadants en pràctiques les persones finalment seleccionades. El Centre de Terminologia TERMCAT, al seu torn, ha integrat les estudiants en l’equip de treball terminològic que fa la revisió de les entrades del diccionari DEMCAT i els ha facilitat una formació específica adequada per a poder efectuar les tasques especialitzades que requereix la revisió terminològica.

Els tutors del TERMCAT i de la Fundació, mitjançant un guiatge personalitzat, han fet el seguiment i han supervisat l’aprenentatge de les alumnes i el progrés de la recerca dels seus treballs acadèmics, fins que han estat presentats i defensats. El nom de les estudiants tutoritzades, per ordre cronològic és: Meritxell Guardiola, Clàudia Escalas, Joana Pinyol, Clàudia Pallisé, Clara Escala i Carlota Cerrillo.

La feina que han dut a terme s’ha sumat al bagatge de resultats del projecte DEMCAT: una contribució que ha suposat, globalment, la revisió de més de 650 fitxes de fàrmacs; l’establiment i l’evolució temporal del model de fitxa d’un fàrmac; la definició de l’arbre de camp (conceptual) de l’àrea de farmacologia del diccionari; la classificació de més de 3.500 fitxes en subàrees temàtiques farmacològiques; la delimitació dels criteris de pertinència, rellevància i actualitat per als fàrmacs candidats a ser inclosos en el diccionari; la presentació de pòsters i la publicació d’articles, i la participació en sessions de reflexió i de treball amb experts.

És evident que aquest any 2020 la cooperació en aquesta línia s’ha hagut de desenvolupar en unes condicions diferents i extraordinàries, a causa de la declaració de la pandèmia la primavera passada. El confinament va suposar la no presencialitat imposada i la impossibilitat d’accés a determinats llocs, que consideràvem fins ara imprescindible per poder dur a terme un treball d’aquesta mena (biblioteques, dependències universitàries, oficines del TERMCAT i la Fundació Dr. A. Esteve…). Tanmateix, malgrat les dificultats, superades gràcies a la bona disposició, la capacitat de treball i la determinació de tots els implicats, Carlota Cerrillo i Clara Escala van culminar el grau de Biologia Humana amb el seu treball “Revisió i actualització de les entrades de fàrmacs indispensables en el nou Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT)”, en què es van revisar més de 200 fitxes del diccionari, amb una nota excel·lent.

L’experiència recollida ens mostra que les tutories d’estudiants en el marc del projecte DEMCAT han generat en cada ocasió un procés d’aprenentatge i un enriquiment mutu, més o menys intens, més o menys profund, però sempre valuós i que ha produït resultats de recerca tangibles. Si haguéssim de valorar, doncs, aquesta línia de col·laboració amb estudiants universitaris, diríem sens dubte que és un bon exemple de guanyar-guanyar.