Bosch F., Guardiola E. Una fórmula senzilla per avaluar recerca biomèdica bàsica. Annals de Medicina 2003; 86:153-154

Estás aquí: